top of page

Informaticarecht

  • Informaticacontracten (SAAS, EULA, API, distributie, support, implementatie, ontwikkeling, GDPR,...)

  • Juridische procedures inzake software en hardware met gerechtsdeskundige

  • Complexe samenwerkingscontracten informatisering gereglementeerde beroepen

    • Zorgsector​

    • Boekhoudsector

    • Juridische sector

bottom of page