top of page

Mede-eigendomsrecht

  • Invordering lasten

  • Oplevering gemene delen

  • Betwisting quotiteiten

  • Claim verzekeringen

  • Nietigheid beslissing algemene vergadering

  • Bijstand algemene vergadering

  • Advies statuten, reglement inwendige orde (RIO), contracten

  • Aansprakelijkheid bouwheer, syndicus, leverancier

  • Procedure Vrederechter

bottom of page