top of page
Olivier Kerkhofs.JPG

Olivier Kerkhofs

 • LinkedIn
 • Behaalde aan de KU Leuven zijn master in de rechten in 2015

 • Werd in 2015 advocaat

 • Deed ook een master in het vennootschapsrecht

 • Behoort tot de Nederlandse Orde van de Advocaten bij de balie van Brussel

 • Volgde de opleiding curator - vereffenaar

 • Is ook vloeiend in het Engels en het Frans

 • Is aandeelhouder en bestuurder van VCK Legal

 • Richt zich vooral op: ​

  • Fusies en overnames

  • Insolventierecht

  • Contractenrecht 

  • informaticarecht

  • Gezondheidsrecht

Na een passage in een advocatenkantoor dat veel arbitrages doet, vervoegde Meester Olivier Kerkhofs ons kantoor. Als Master in het vennootschapsrecht zijn vennootschappen absoluut "zijn ding" en daar is hij ook ongeveer dagelijks mee bezig. Vanuit deze interesse is hij erg actief in de kantoordossiers aangaande overnames, vennootschapsgeschillen en het complexere corporate housekeeping werk. Zijn focus beperkt zich echter niet tot één rechtsdomein. Olivier is tevens co-redacteur van tal van (handels)contracten , waaronder informaticacontracten, distributiecontracten, huurcontracten... Na zijn stage werd hij vennoot en ondertussen is hij eveneens een van de bestuurders van het kantoor.

bottom of page