top of page
Régine Peremans.JPG

Régine Peremans

 • LinkedIn
 • Behaalde aan de KU Leuven haar master (licentiaat) in de rechten in 1991

 • Werd in 1991 advocaat

 • Behoort tot de Orde van de Advocaten bij de balie van Dendermonde

 • Is ook vloeiend in het Frans en het Engels

 • Richt zich vooral op: ​

  • Arbeidsrecht

  • Aansprakelijkheidsrecht

  • Familierecht

  • Bouwrecht

  • Huurrecht

  • Contractenrecht

  • Invorderingen

Meester Régine Peremans heeft twee uitgesproken voorkeurmateries, namelijk het sociaal recht en dossiers inzake zware lichamelijke schade.

 

In het sociaal recht staat Régine zowel de werkgever als werknemer bij in complexe ontslagprocedures, waarbij ze – naast de privésector – ook ervaring heeft met personeelsconflicten bij de overheid. Régine Peremans is daarnaast ook zeer beslagen in de wetgeving over het sociaal statuut van zelfstandigen. Meer dan eens, komen andere advocaten discreet bij haar te rade als het over sociaal recht gaat.  

Meester Peremans’ bijzondere interesse en ervaring beslaat eveneens het domein van de aansprakelijkheid en schadevergoedingen ingeval van zwaar lichamelijk letsel of overlijden. Niet zelden hebben deze dossiers een link met het sociale recht (arbeidsongeschiktheid, ziekte en invaliditeit, medische overmacht). 

 

Meer dan één cliënt zal u echter meteen kunnen bevestigen dat haar ervaring zich bijlange niet tot deze twee rechtsdomeinen beperkt. Reeds meer dan 25 jaar behartigt ze in haar algemene rechtspraktijk verzekeringsdossiers, huurgeschillen, bouwzaken, familiezaken… 

bottom of page