top of page

Strafrecht

  • Strafrechtelijke verdediging dader

  • Klacht met burgerlijke partijstelling slachtoffer

  • Bedrog

  • Valsheid in geschrifte

  • Organisatie van onvermogen

  • Informaticamisdrijven

  • Faillissementsmisdrijven

  • Bouwmisdrijven

  • Belaging

  • Onderhandeling openbaar ministerie

bottom of page