top of page

Wat doen we niet?

Voor volgende domeinen doen we beroep op externe collega's. We werken ermee samen indien dat nodig is voor uw dossier of we verwijzen u door (zonder verdere tussenkomst). 

  • Administratief recht

  • Ambtenarenrecht

  • Vreemdelingenrecht

  • (internationaal) Fiscaal recht

  • Buitenlands recht

bottom of page