top of page

‘Onze contracten, ja ... daar zouden we eens moeten naar kijken.’ 

Bijgewerkt op: 21 mrt.

Wat mag er nu wel in een contract staan en wat niet?


Liesbeth Dentant en Wouter Van Cutsem, advocaten bij VCK Legal, zoomen in op de ‘onrechtmatige bedingen’ in contracten tussen ondernemingen. 


U zet immers niet (meer) in een contract wat u wil...  De B2B-wet die bepaalt wat u als onderneming in contracten (niet) mag zetten,  is intussen al even van kracht, zo’n dikke drie jaar. 


Hoog tijd dus om te zien hoe deze (fel bekritiseerde) wet het in de praktijk doet. Want één zaak is zeker; de rechtbanken kunnen nu fameus in contracten ingrijpen en dat zal u als onderneming geweten hebben. 


Voorbeeld 1: ‘enkel de rechtbanken van X zijn territoriaal bevoegd.’ 

Dit erg herkenbaar zinnetje in contracten werd door een ondernemingsrechtbank onder de loep genomen en deze rechtbank was van oordeel dat dit beding voor ‘onbestaand’ moest beschouwd worden omdat het ‘onevenwichtig’ was, aangezien het centrum van voornaamste belangen van de ene partij in Nederland te situeren was terwijl de andere partij gevestigd was in Harelbeke (enkel een tussenpersoon van de Nederlandse vennootschap was in Tongeren gevestigd). 


Loutere theoretische blabla?  In combinatie met de wetgeving inzake exclusieve distributie (alleenverkoop) zou dit wel eens voor vonken kunnen zorgen.  


Voorbeeld 2: ‘de onmogelijkheid tot beëindiging ’ is onrechtmatig 

Hier hadden partijen een contract gesloten voor een duur van 60 maanden. Er werd niet tijdig opgezegd waardoor het contract met 5 jaar stilzwijgend verlengd werd. Vroegtijdige beëindiging was voor de klant niet mogelijk. 


Toen de klant echter het contract wegens stopzetting van haar bedrijfsactiviteit beëindigde, vorderde men aan de overzijde  botweg de verdere uitvoering van het contract en bleef men verder factureren. Belangrijk detail: deze partij had voor zichzelf wel voorzien dat ze voortijdig kon opzeggen met een opzegtermijn van slechts drie maanden, twee maten en twee gewichten dus. En dat vond de rechtbank onrechtmatig en ze volgde het voorstel van de klant, die bereid was een vergoeding te betalen van ten hoogste 3 maanden.  Dat scheelt natuurlijk een slok op de borrel... 


En we kunnen zo nog even doorgaan. Of dit allemaal in hoger beroep stand zal houden en wat het Hof van Cassatie daarvan vindt, valt allemaal nog te bezien. Maar één ding is zeker; het opstellen van een goed contract of algemene voorwaarden is voor ondernemingen nog een beetje uitdagender geworden.   


Wat kan u doen? 

Weten welke contracten uw onderneming allemaal lopend heeft én wat er precies in staat, is uiteraard de eerste stap. Samen met u, kunnen we een checklist overlopen van wat u best aanpast – vooraf. Tal van ondernemingen gebruiken - zonder het zelf goed te weten – contracten of voorwaarden die quasi zeker niet zouden ‘passeren’ voor de rechtbank.  En als puntje bij paaltje komt, kan dat een zeer onaangename wending nemen. Contacteer ons hiervoor gerust voor een eerste gesprek (dat overigens gratis is). 


VCK Legal 

Naast onze algemene rechtspraktijk heeft VCK Legal een heel specifieke ervaring opgebouwd in een aantal bedrijfssectoren, bijvoorbeeld in de ICT-sector, de distributiesector en de vastgoedsector. In een aantal aansluitende blogs zullen we toelichten wat we precies voor deze bedrijven deden en doen. 

 

 

25 weergaven

Comments


bottom of page