top of page
computer programmeren

Onze Niche - Informaticarecht

ICT-Sector

De ICT-sector is een van de bedrijfssectoren waarin VCK Legal erg actief is. Sinds meer dan 20 jaar is Wouter Van Cutsem ononderbroken de raadsman geweest van ondernemingen actief in de informaticasector, gaande van een startup tot onderdelen van een beursgenoteerde groep. 

Ook de andere advocaten van VCK Legal hebben daar een doorgedreven ervaring in, elk vanuit hun invalshoek, waarbij Olivier Kerkhofs mee inzoomt op het contractuele aspect en het vennootschapsrecht, Stijn Poppe zich toespitst op procedures en Régine Peremans het sociaal recht voor haar rekening neemt. Met een extra master ICT-recht en IP-recht zorgt Liesbeth Dentant voor extra ondersteuning, waar nodig.

 - lees hieronder verder - 

Niches binnen een niche

We werken bijvoorbeeld al jarenlang voor softwareproducenten en softwareverdelers, waaronder een aantal marktleiders in de boekhoudsoftware (inclusief ERP), medische software, advocatensoftware, ...

Samenwerkingen tussen softwarehuizen

Steeds vaker bestaat de eindoplossing voor de klant van onze cliënt -softwareproducent uit een samenstelling van verschillende softwaretoepassingen, die onderling op elkaar afgestemd moeten zijn (bijvoorbeeld via een API) om een heel specifieke databank te voeden. Aldus hebben we een aantal projecten juridisch begeleid.

Met de tijd mee: van cliënt-server naar SaaS

Cliënten evolueerden van DOS (ja, zolang gaan we al mee) naar Windows, van stand-alone, naar client-server en dan naar SaaS, van on site naar Hosting en dan uiteindelijk naar de Cloud. Dat had vaak voor gevolg dat meer en meer softwarepakketten juridisch begeleid moeten worden bij de ‘phasing out.’

Maar niet alleen informaticarecht

Voor haast al onze informaticacliënten waren en zijn we ook haast een One Shop Stop en adviseren we ze vaak ook inzake arbeidsrecht, distributiecontracten, MDR, overnames (waaronder uitgebreide due diligence onderzoeken), arbeidsrecht en contracten met hun freelancers, corporate housekeeping...

En ook voor de rechtbank

Procederen in ICT-zaken behoort tot onze kerncompetenties; naast de gebruikelijke juridische elementen, komt er bijna steeds een zeer technisch aspect bij kijken en het punt is om dat helder en begrijpelijk te duiden, niet zelden na een complexe gerechtelijke expertise. Dergelijke procedures en claims gaan bijvoorbeeld over kwaliteitsvereisten van de software, een mislukte datamigratie, diefstal van gegevens, phishing, ransomware, datalekken, ...  Maar ook het invorderen van de onbetaalde onderhoudsfacturen of ‘subscriptions’ nemen we voor onze rekening (en het zal niet verbazen dat we daarvoor specifieke ... software hebben).

Niet alleen software

Sommige van onze softwareklanten, verdelen, installeren en onderhouden ook hardware, niet zelden in een totaalaanbod wat ze wel eens een “One Stop Shop” noemen.  Dat gaat vaak gepaard met consultancy.

B2B-producten en B2C-producten

Ons cliënteel richt zich met haar ICT-oplossingen niet enkel tot ondernemingen, maar ook tot consumenten, wat natuurlijk ook juridisch een verschil uitmaakt, zeker als het over persoonlijke gegevens gaat. In een aantal gevallen is de aanbestedingswetgeving van toepassing (en vaker dan men zou denken).

Soorten contracten en transacties

We werkten mee of schreven bijvoorbeeld: softwarelicentieovereenkomsten op maat of voor standaardsoftware, met Service Level Agreements (SLA’s), onderhoudscontracten, update & supportcontracten, Privacy-overeenkomsten GDPR, installatie – en implementatiecontracten, data as a currency agreements. 

Contract Management - een onmisbare tool

Zeker voor ICT-bedrijven is een goed overzicht van welke contracten er precies lopen (en welke afgelopen zijn) per software erg cruciaal, niet alleen langs de cliëntenzijde, maar ook wat betreft de leveranciers en werknemers. Hiervoor maken we gebruik van gespecialiseerde software of zetten we samen met de cliënt een aangepaste MS Sharepoint site op. 

Concreet

Hoe zien wij een samenwerking met u als ICT-cliënt? Zonder uitzondering, werken wij ons helemaal in uw marktsegment en de werking van uw onderneming in. Wij willen immers begrijpen wat u precies doet en van daaruit uw contracten opstellen, verbeteren en onderhandelen. Als uw onderneming dan toch naar de rechtbank moet trekken, maakt dat een wereld van verschil uit.

 

Neem gerust contact op voor een eerste verkennend gesprek (dat overigens gratis is).

bottom of page