top of page
shutterstock_1022274595.jpg

Onze Niche - Distributierecht

Distributiesector

Distributierecht behoort al vele jaren tot ons expertisedomein. Wat onze cliënten verdelen is erg verscheiden en kan slaan op fietsen, cosmetica, textiel, hout tot hooggespecialiseerde apparatuur.  

Voor een groot deel zijn de juridische topics (zie verder) erg gelijklopend voor alle distributeurs, maar gaandeweg deden we een uitgebreide ervaring op in een aantal welbepaalde sectoren binnen de distributiesector.  

Zo adviseren Wouter Van Cutsem en Olivier Kerkhofs bijvoorbeeld erg intensief een aantal distributeurs van medische hulpmiddelen.  Bij een van hen was Olivier Kerkhofs jarenlang actief als “gedetacheerd advocaat.”  

 - lees hieronder verder - 

1. Alles staat of valt bij een goed...  distributiecontract 

 

Meer dan één distributeur benadrukte ons dat de waarde van diens onderneming voor een belangrijk stuk samenvalt met een kwaliteitsvol en evenwichtig distributiecontract.

 

Maar daar knelt vaak het schoentje, omdat dikwijls gewoon het door de fabrikant voorgeschoteld contract getekend wordt, zonder (noemenswaardige) onderhandelingen en wijzigingen.  En vroeg of laat ontdekt u de gevolgen daarvan.

Daarom vragen onze cliënten-distributeurs ons steevast om – zonder uitzondering – ieder distributiecontract te reviewen. 

2. Niet te slecht en niet te goed 

 

Erg regelmatig horen we van onze cliënten dat ze het als distributeur niet te slecht maar ook niet te goed mogen doen.  Als de verkoop – vaak om welke reden dan ook – wat tegenvalt, dan verliest u bijvoorbeeld al snel de exclusiviteit of wordt het contract stopgezet.

 

Maar als u daarentegen topprestaties neerzet en uw cijfers pieken, dan is voor de fabrikant de verleiding erg groot om “rechtstreeks te gaan.” 

3. Er is toch de wet van 1961? 

 

Los van het feit dat deze wet al jaren in het Wetboek Economisch Recht staat, slaat die bescherming niet op ieder distributiecontract en regelt de wet bijlange niet ieder aspect van de distributie, maar enkel (deels) de beëindiging ervan.

 

Zeker, al meer dan eens ontvingen onze cliënten een zeer aanzienlijke vergoeding voor de stopzetting van hun dealership, maar dat ging zelden zonder slag of stoot (bijvoorbeeld na een gerechtelijke expertise). 

4. Een gedetailleerde aanpak 

 

Samen met u doorlopen we alle fases en aspecten van uw activiteit als dealer en uw (contractuele) relatie met de fabrikant van het verdeelde product.  We stellen met u een checklist op van essentiële punten in uw contract, waarvan wij weten dat ze doorgaans een zeer belangrijke impact hebben, zowel tijdens het contract als op het einde ervan.  

Om de onderhandelingen vervolgens te versnellen, voorzien we meteen alternatieve clausules (die in soortgelijke discussies reeds aanvaard werden). Bijvoorbeeld, zo kan het voor uw rentabiliteit een wereld van verschil uitmaken wie welke kosten draagt bij een product recall of wat het lot is van de onverkochte voorraad na het einde van het contract. 

5. Buitenlands recht?

 

“Ze gaan met alles akkoord, behalve met het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbank.” De realiteit leert ons dat fabrikanten vaak vasthouden aan hun eigen recht en rechtbanken. En dat kan vaak zeer verrassende gevolgen hebben, als puntje bij paaltje komt (lees: voor de rechtbank).   

Op dat ogenblik komt het erop aan om gedegen buitenlands juridisch advies in te winnen en ook daarin begeleiden we u in de keuze van een geschikt advocaat en het opvolgen van het dossier. 

6. Ook voor de rechtbank 

 

Wie als distributeur geconfronteerd wordt met een beëindiging van een distributieovereenkomst wordt plots geconfronteerd met een fiks aantal kleinere en grotere problemen: “heb ik genoeg tijd om een gelijkaardig én gelijkwaardig product te vinden, dat me min of meer dezelfde inkomsten genereert, moet ik zomaar mijn cliënteel aan mijn producent of zijn nieuwe verdeler overdragen, wat doe ik met de stock die ik moest aanleggen, hoe omgaan met het personeel dat specifiek op het verdeelde product werkte?”...  

Kortom, allemaal heel dure topics en vaak is de fabrikant nogal weigerachtig om tussen te komen en is een rechtszaak onvermijdelijk. VCK Legal staat u in deze zaken bij, zowel tijdens de gerechtelijke procedure als tijdens de (bijna onvermijdelijke) gerechtelijke expertise. 

7. Bij de verkoop van uw bedrijf

 

Omvang is belangrijk, ook voor distributeurs. Meer dan eens, stond VCK Legal een koper of een verkoper van een distributiebedrijf bij de aankoop of verkoop van een distributeur of diens activiteit. 

8. Contractmanagement 

 

Overzicht is essentieel, maar hoe vaak moeten we vaststellen dat partijen na vele jaren geen geschreven contract meer hebben en “in vertrouwen” samenwerken? En dat gaat goed, tot wanneer het niet meer goed gaat, natuurlijk.  

Samen met onze cliënten indexeren we alle contracten (en vaak niet alleen de distributiecontracten) en zorgen we ervoor dat de juiste persoon een herinnering krijgt bij ieder belangrijke contractuele verplichting en – in ieder geval – wanneer het tijd wordt om het contract te verlengen of op te zeggen.  

Hiervoor maken we gebruik van gespecialiseerde software of werken we samen met de cliënt een aangepaste MS Sharepoint omgeving uit. 

Concreet? 

Een eerste verkennend gesprek kost (werkelijk) niets. We maken even kennis, doorlopen samen uw activiteit of projecten (bijvoorbeeld: een groot nieuw contract, een claim, de overdracht van uw onderneming) en bespreken vervolgens onze mogelijke samenwerking.  

Interesse? Neem dan contact op met Wouter Van Cutsem of Olivier Kerkhofs

Anker medische distributie

Heel specifiek: de verdeling van Medische hulpmiddelen.

Ieder product heeft natuurlijk zijn eigen specificiteit, maar medische hulpmiddelen verdelen is toch wel een vak apart. VCK Legal ondersteunt als “huisadvocaten” al jarenlang en erg intensief een aantal distributeurs van “medical devices” wat toch een zeer gereglementeerde activiteit is. ​

 

MDR – niet te onderschatten

 

De Medical Device Regulation (MDR) regelt de veiligheid en prestaties van medische hulpmiddelen binnen de EU. Het versterkt de traceerbaarheid via een uniek identificatiesysteem en stelt strenge eisen aan klinische evaluatie, marktoegang en post-market surveillance.  Binnen dit wettelijk kader, is het erg belangrijk goed te weten wat de eigenlijke verplichtingen zijn en contractueel af te lijnen wat voor de verdeelde producten tot de verantwoordelijkheid behoort van de fabrikant of deze van de verdeler.  ​

 

Verwant met onze andere “niche in een niche”

 

Medische hulpmiddelen en medische software – een andere niche van VCK Legal - zijn vanzelfsprekend aanverwante niches. Vaak is medische software ook zelf te beschouwen als een medisch hulpmiddel.  Sommige van onze cliënten verdelen trouwens beiden of ontwikkelen de software en verdelen ook het medisch hulpmiddel, aangestuurd door de software.

bottom of page